Helsingin pohjoismainen sarjakuvakilpailu 2013

SUOMEKSI
IN ENGLISH
PÅ SVENSKA

HELSINGIN POHJOISMAINEN SARJAKUVAKILPAILU 2013
TEEMA: Lastensarjakuva

Helsingin pohjoismaisessa sarjakuvakilpailussa etsitään vuonna 2013 uusia lastensarjakuvia! Kilpailu on avoin kaikille pohjoismaisille ja baltialaisille sekä näissä maissa asuville piirtäjille ja käsikirjoittajille. Kilpailutöistä kootaan suomenkielinen albumi, joka julkaistaan Helsingin sarjakuvafestivaaleilla 6.9.2013. Voittajatyöt valitaan kansainvälisen ammattilaisraadin toimesta.

Palkinnot
1. palkinto: 2500 euroa. Voittajalle tarjotaan myös kohtuulliset matkakorvaukset sekä majoitus Helsingin sarjakuvafestivaaleilla.
2. palkinto: 1000 euroa
3. palkinto: 500 euroa

Osallistumissäännöt

Sarjakuvien aihe on kisateeman sisällä vapaa, ja työt voivat olla sekä värillisiä että mustavalkoisia. Kilpailuun voi osallistua joko novellisarjakuvilla (min. 10 sivua) tai strippisarjakuvilla (min. 20 strippiä). Töiden tulee olla ennen julkaisemattomia (huom! myös internetissä). Kilpailuun saa osallistua usealla työllä.

Toteutuskieli tulee olla joku alueen virallisista kielistä, esim. englantia voi käyttää vain mahdollisena tehokeinona. Töiden mukaan tulee kuitenkin liittää englanninkieliset raakakäännökset tuomaroinnin helpottamiseksi.

Kilpailutyöt toimitetaan painokelpoisina (300 dpi) valmiiksi taitettuina PDF-tiedostoina. Huom! Kilpailusta julkaistava albumi on A4-kokoinen.

Valmiit sarjakuvat ja niiden käännökset toimitetaan joko sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai CD-R:lle/muistitikulle kopioituna osoitteeseen:

Helsingin pohjoismainen sarjakuvakilpailu
℅ Sarjakuvakeskus Helsinki
Hämeentie 150
00560 Helsinki

Kilpailun deadline on 30.6.2013 (viimeisen päivän postileima riittää).

Jos sähköpostin lähettämisessä on ongelmia, ilmoittakaa siitä ennen kilpailun deadlinea.

Helsingin pohjoismainen sarjakuvakilpailu jatkaa aiemmin Kemin kansainvälisten sarjakuvapäivien yhteydessä järjestettyä kilpailua.

----
THE HELSINKI NORDIC COMICS COMPETITION 2013
THEME: Children's comics

In 2013 the Helsinki Nordic Comics Competition is looking for new children's comics! The competition is open to all Nordic and Baltic comic artists and also to artists currently living in those countries. The competition will also produce a Finnish-language anthology from the comics and publish it at the Helsinki Comics Festival 6th September 2013. The winners will be selected by an international judging panel.

Prizes
1st prize: 2500 euros. The winner will also be provided reasonable travel funds and accommodation during the Helsinki Comics Festival.
2nd prize: 1000 euros
3rd prize: 500 euros

Competition rules

Within the competition genre the story subjects are unlimited, and the comics can be both in colour an in BW. You can take part with either the graphic novel (min. 10 pages) or comic strip format (min. 20 strips). The works have to be previously unpublished, including as webcomics or comics blogs. You can submit several stories to the competition.

The comics can only be in the Nordic or Baltic languages, e.g. English can be used only for limited effect. For the benefit of the judging process, though, you should attach a basic English translation to your submission.

The comics have to be submitted as print-quality (300 dpi) PDF files. Note! The ensuing anthology will be in the A4 format.

The finished comics and their translations can be submitted either by email to the address Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. or copied onto a CD-R/USB stick and mailed to:

Helsinki Nordic Comics Competition
℅ Comics Center Helsinki
Hämeentie 150
00560 Helsinki
Finland

The submission deadline is 30th June 2013 (stamp date of the last submission day will suffice).

If there is problems with email, inform us about it before the deadline.

The Helsinki Nordic Comics Competition continues the tradition of the annual competition held by the Kemi Arctic Comics Festival.

----

HELSINGFORS NORDISKA SERIETÄVLING 2013
TEMA: Barnserier

I Helsingfors nordiska serietävling sökes det år 2013 nya barnserier! Tävlingen är öppen för alla nordiska och baltiska, samt i dessa länder bosatta tecknare och författare. Tävlingsbidragen samlas till ett finskspråkigt album som publiceras den 6.9.2013 på Helsingfors Seriefestival.

Pris
1. pris: 2500 euro. Vinnaren erbjuds också en rimlig ersättning för resekostnader samt boende under Helsingfors seriefestival.
2. pris: 1000 euro
3. pris: 500 euro

Regler för deltagande

Ämnet fritt inom tävlingstemat. Tävlingsbidragen får vara i färg eller svartvitt. Du kan delta i tävlingen med någondera en serienovell (min. 10 sidor) eller stripserier (min. 20 strippar). Arbeten måste vara tidigare opublicerade (obs! också på internet). Man kan delta i tävlingen med flera bidrag.

Originalspråket måste vara något av tävlingsområdets oficiella språk, t.ex. engelska får användas endast som en effekt. Med tävlingsbidragen bör ändå  bifogas också en engelskspråkig råöversättning för att underlätta bedömningen.

Tävlingsbidragen bör levereras som tryckbara (300 dpi) och färdigt layoutade pdf-filer. Obs! Albumet som publiceras i samband med tävlingen är av storlek A4.

Färdiga serier och deras översättningar bör levereras nångondera per e-post till addressen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.">Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.fi eller

kopierade till CD-R/ minnesticka till addressen:

Sarjakuvakeskus Helsinki
Hämeentie 150
00560 Helsinki

Tävlingens deadline är den 30.6.2013 (sista tävlingsdatumets poststämpel räcker).

Helsingfors nordiska serietävling återupptar tävlingen som tidigare hållits i samband med Kemis internationella seriedagar.