Zine Fest


Kuva © Henry Söderlund

7.–8.9.2019
Tiivistämö, Suvilahti, rakennus 5
Lauantai 10:30–19:00
Sunnuntai 10:30–18:00

Helsinki Zine Fest on osa Helsingin sarjakuvafestivaaleja ja toimii paikkana, jonne pienlehtien tekijät, lukijat ja muut vastavirtakulttuurista kiinnostuneet voivat kokoontua.

Zine tarkoittaa pienen levikin ei-kaupallista omakustannejulkaisua, jonka takana yleensä on yksi ihminen tai pieni ryhmä. Pienlehdet voivat sisältää sarjakuvaa, tekstiä, kuvia, runoja tai ihan mitä vaan! Pienlehtien alakulttuuri on saanut alkunsa 70-luvun punk-liikkeessä, ja nykyään zinet tarjoavat monille tekijöille vapaan alustan erilaisten asioiden kokeilemiseen taiteellisesti.

Zine Festiin saapuu upeita suomalaisia ja kansainvälisiä pienlehtien tekijöitä myymään julkaisujaan. Festivaaleilla voit myös osallistua työpajoihin, kuunnella puheohjelmaa ja paneeleita, joissa tutkitaan esimerkiksi marginaaliin jäävien ryhmien asemaa ja sarjakuvapientekijöiden kenttää.

Hae mukaan myyjäksi Zine Festiin

Zine Fest etsii jälleen uusia näytteilleasettajia! Haemme erityisesti kollektiiveja ja monimuotoisuutta edustavia myyjiä. Ensisijalla ovat myös ne, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Zine Festissä myymässä. Haku tapahtuu portfoliolla, jonka voi linkittää ilmoittautumislomakkeeseen.

Hakuaika näytteilleasettajaksi päättyy 26.5.2019.

Pöytien hinnat koko viikonlopulta

Yksi pöytä 30 euroa
Puolikas pöytä 15 euroa

Valitut myyjät saavat tiedon sähköpostitse viimeistään 15.6.2019.

Hakulomake (FI/EN)

Portfolio-ohjeet ja valintakriteerit

Portfolion kokoaminen

– Portfolioon mukaan maksimissaan seitsemän kuvaa. Vähintään 3 kuvaa.
– Jos haette myymään ryhmänä, voitte tehdä yhden yhteisen portfolion. Jos haette myymään erillisinä taiteilijoina, jotka jakavat pöydän, voitte liittää hakemukseen kummallekin taiteilijalle erillisen portfolion.
– Voit koota portfolion yhdeksi pdf:ksi ja ladata sen esim. Google Driveen ja lisätä linkin pdf:ään hakemukseen. Pidäthän huolta, että linkkien jako toimii
– Voit tehdä kuvistasi kollaaseja. Kollaasissa voi esimerkiksi näkyä zinesi kansi, takakansi ja muutama sisäaukeama. Kollaasi lasketaan yhdeksi kuvaksi. Huomioi kuitenkin, ettei kollaasiin kannata liittää liian montaa kuvaa, jottei yksittäisten kuvien koko mene liian pieneksi, jolloin niistä ei saa selvää.
– Laita mukaan kuvia, jotka ovat hyvälaatuisia. Huonossa valaistuksessa otetuista rakeisista kuvista ei saa selvää, jolloin teosta ei pysty arvioimaan.
– Laita portfolioon laajasti erilaisia teoksia, jotka kuvaavat tuotantoasi moninaisesti. Mieluiten seitsemän erilaista kuvaa kuin seitsemän samanlaista.

Portfolion linkittäminen hakemukseen

– Kokoa portfolio yhdeksi pdf:ksi ja lataa se esim. Google Driveen ja lisää linkki pdf:ään hakemukseen. Pidäthän huolta, että linkkien jako toimii
– Älä jaa tiedostoja WeTransferin kautta, jolloin linkki vanhentuu. Saatamme päästä katsomaan sinun laittamaasi linkkiä vasta kuukauden päästä, kun olet hakemuksesi laittanut, jolloin linkki on jo vanhentunut.
– Jos antamasi linkki tai linkit eivät toimi, emme voi arvioida portfoliotasi. Tarkistathan, että linkit toimivat. Ongelmatapauksissa voit laittaa sähköpostia meille osoitteeseen helsinkizinefest@gmail.com korjatuilla linkeillä. Jos hakemuksen linkit eivät toimi, emme ota sinuun yhteyttä. On sinun vastuullasi tarkistaa, että linkkisi toimivat ja ottaa meihin yhteyttä jos huomaat ongelman linkeissä hakemuksen laittamisesi jälkeen.

Ensikertalaisille

– Älä pelkää portfolion tekemistä! Olet varmasti tarpeeksi hyvä hakemaan myyjäksi. Zine Fest on paikka kaikenlaisille taiteilijoille eri kohdissa uraansa. Toivomme, että myös ensikertalaiset hakevat rohkeasti myymään Zine Festiin.
– Meillä on varattu myyntipaikkoja erityisesti ensikertalaisille. Ilmoita hakemuksessasi, että olet ensikertalainen niin arvioimme sen mukaan myyjät ensikertalaispaikoille.
– Ensikertalaispaikat on tarkoitettu tekijöille, jotka eivät ole aiemmin olleet myymässä pienlehtiään Zine Festissä tai missään muussa tapahtumassa. Iällä ei ole vaikutusta ensikertalaisuuteen.

Valintakriteerit

Myyjäpäätöksiin meillä oli erilaisia kriteerejä. Tässä lista asioista, joiden perusteella päätöksiä teemme:

– Hakemukseen laitettu panostus, joka kertoo motivaatiosta ja halusta tulla myymään festivaaleille
– Hakemukseen liitettyjen työnäytteiden taiteellinen taso, ovatko ne esitetty selkeästi ja toimivat linkit (ei voi arvioida, jos portfoliota ei ole tai se ei näy)
– Portfolioita katsomalla arvioimme hakijoiden taiteellista ilmaisua ja pyrimme ottamaan mukaan erilaisten tyylien edustajia
– Onko hakijalla muita tapahtumia Suomessa, joissa he voivat myydä tuotteitaan? Monille tekijöille Helsingin Sarjakuvafestivaalit on ainut tapahtuma, missä he voivat myydä teoksiaan, jolloin heille ensisijaisesti annetaan paikat.
– Olemme kansainvälinen festivaali, joten otamme myyjiksi myös ulkomailta tulevia taiteilijoita, jotta heitä olisi edustettuna hyvässä suhteessa verrattuna kotimaisiin tekijöihin
– Kollektiivit, kerhot ja ryhmät ovat etusijalla. Useampi tekijä pääsee myymään tuotteita, kun pöydän jakaa monta tekijää. Esimerkiksi jos henkilö, joka on hakenut yksin pöytää, jää ilman myyntipöytää voi hän viedä pienlehtiään myyntiin ryhmän pöytään, johon itse myös kuuluu.
– Haluamme antaa mahdollisuuden uusille tekijöille päästä esille, eli tekijät jotka eivät ole aiemmin olleet myymässä Zine Festissä ovat etusijalla.
– Jos hakijan tuotanto on laajaa tai sen voi laskea ammattimaiseksi yritystoiminnaksi, kannattaa heidän hakeutua myymään mieluummin Kattilahallin puolelle, jossa on isommat pöydät. Zine Fest on tarkoitettu pientekijöille.
– Jos hakijan tuotantoon ei kuulu pienlehtiä, eivät he sovellu Zine Festiin myyjäksi. Toivomme, että hakijoilla olisi vähintään yksi pienlehti, jota he myisivät. Jos tuotantoon kuuluu laajasti erilaisia pienlehtiä ovat mahdollisuudet päästä myyjäksi Zine Festiin paremmat.
– Onko hakijan tuotannon laajuus suhteessa pöydän kokoon sopiva? Jos on esimerkiksi vain muutama pienlehti myytävänä, suositeltavaa olisi hakea pöytää yhdessä toisen tekijän kanssa. Saatamme myös ehdottaa hakijoille, jotka ovat hakeneet yksin kokonaista pöytää, voisivatko he ottaa vain puolikkaan pöydän, jos heidän tuotteensa mahtuisivat puolikkaalle pöydälle.
– Vähemmistöjen edustajat ovat etusijalla. Haluamme tuoda esille tekijöiden moninaisuutta ja päästää esille erilaisia näkökulmia ja erilaisista taustoista tulevia tekijöitä.
– Syrjintää tai vihaa lietsovaa tuotantoa tekeviä hakijoita emme halua myyjiksi. Helsingin sarjakuvafestivaalit ovat syrjinnästä ja ahdistelusta vapaa alue ja emme halua antaa ääntä tekijöille, jotka esittävät esimerkiksi rasistisia, transfobisia, seksistisiä, homofobisia tai muita syrjiviä mielipiteitä teoksissaan.

*****

Zine Fest
7.–8.9.2019
Tiivistämö, Suvilahti, building 5
Saturday 10:30–19:00
Sunday 10:30–18:00

Apply to exhibit at Zine Fest

Helsinki Zine Fest is once again looking for small press exhibitors! We are especially looking for collectives and diverse creators. Also those applying for the first time are favored. Zine Fest applicants are selected based on their portfolio which should be linked to the application form. More info below on how to make your portfolio.

Time for applying ends 26.5.2019.

Table prices for the whole weekend

One table 30 euros
Half a table costs 15 euros

Those who have been chosen as exhibitors will hear of us by email not later than by 15.6.2019.

Application Form (FI/EN)

Portfolio instructions and criteria

Making the portfolio

– Put seven pictures at most in your portfolio. 3 pictures at minimum
– If you are applying as a group you can make one shared portfolio. If you are applying as two independent applicants you can link one portfolio per applicant to the application.
– You can export the portfolio to one pdf and download it to, for example Google Drive and then add the link to the portfolio to the application. Please remember to check that the sharing option for the links is enabled.
– You can combine your pictures into a collage. The collage can for example show the cover, back cover and a couple of spread pages of your zine. A collage will be counted as one picture. However please take note that if the collage combines too many pictures they might get too small to be properly evaluated.
– Add your portfolio pictures that are good in quality. Grainy photos taken in poor lighting will make evaluating them hard.
– Put a variety of different kinds of pictures in your portfolio that depict your repertory well. Seven different kinds of pictures is better than seven similar pictures.
– Prevent from using services like WeTransfer where the links disappear after a certain amount of time. It might take weeks until we are able to browse through the links.
– If you have any problems please contact us at helsinkizinefest@gmail.com

Criteria

Here a list of different criteria we use to evaluate a portfolio:

– The effort put in the portfolio which tells us about how motivated the applicant is to become an exhibitor at Zine Fest
– The artistic quality of the pictures in the portfolio, is their presentation clear and does the link work (naturally we can’t evaluate the portfolio if the link doesn’t work)
– We evaluate the artistic expression of the applicants and try to find people with varying styles
– We are an international festival so we strive to have various exhibitors from abroad
– Collectives, clubs and groups are prioritized. More artists get to exhibit if the table is shared by a group.
– We prioritize first time Zine Fest exhibitors
– If the applicant has published a variety of publications which might be considered as professional work we wish them to get a table from the professional part of the festival. Zine Fest is for small press publishers.
– Does the applicant have enough to sell when considering the size of their table? If the applicant has only couple of zines they should consider sharing the table with another artist or maybe getting a half of a table instead of a whole table.
– We prioritize diversity and want to bring forward creators with various backgrounds.
– We refuse to give tables to applicants whose work promotes sexism, racism, homophobia or transphobia or other intolerant attitudes.

Sponsorit ja yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Helsingin kaupunki
Suvilahti

Copyright © Helsingin sarjakuvafestivaalit 2019
Copyright © kuvitukset/illustrations JP Ahonen