COVID-19 FI / EN

Helsingin sarjakuvafestivaalien valmistautuminen COVID-19-poikkeustilanteen jatkumiseen

Helsingin sarjakuvafestivaalit järjestetään tänä vuonna 5.–6.9.2020. COVID-19-kriisin myötä elämme kuitenkin poikkeuksellisia aikoja, ja työryhmämme täytyy valmistautua nykyisten suunnitelmien rinnalla mahdollisiin muutoksiin. Mietimme myös, miten voimme toimijana tukea kotimaista sarjakuvakenttää omien resurssiemme puitteissa. Tässä tietoa toistaiseksi päättämistämme toimenpiteistä, artikkeli päivittyy tarpeen mukaan.

Toimenpiteet festivaalien siirron tai peruutuksen varalta

Festivaalin järjestäjät seuraavat aktiivisesti kehittyvää tilannetta Suomessa ja maailmalla ja noudattavat viranomaisten suosituksia. Työryhmä tekee päätöksensä ennen kaikkea kaikkien festivaalien osallistujien, niin kävijöiden, henkilökunnan, näytteilleasettajien kuin vieraiden terveys ja turvallisuus etusijalla.

Toistaiseksi tapahtumajärjestelymme etenevät suunnitellusti, ja päätöksiä mahdollisesta siirrosta tai peruutuksesta tehdään aikaisintaan heinäkuussa 2020. Tällöin tiedetään toivottavasti paremmin tilanteen kehityssuunnasta.

Siltä varalta että tapahtuma joudutaan siirtämään myöhempään ajankohtaan, festivaalit kartoittaa etukäteen vaihtoehtoisia päivämääriä/korvaavia tapahtumatiloja Helsingissä. Vaihtoehtoisista päivämääristä tiedotetaan heti kun mahdollista.

Näytteilleasettajien laskutus

Näytteilleasettajahaku sekä Kattilahalliin että Zine Festiin avataan huhtikuussa. Maksullisten myyntipaikkojen osalta laskutus järjestetään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, aikaisintaan syyskuun ensimmäisellä viikolla. Näin tapahtuma ei sido näytteilleasettajilta mahdollisessa uudessa kriisitilanteessa ja festivaalien peruuntuessa/siirtyessä turhaan kriittisiä varoja.

Zine Festin pöytäpaikat ovat tänä vuonna myyjille ilmaiset. Festivaalit tahtoo näin tukea omakustantajien ja taiteilijoiden vaikeutunutta tulonsaantia. Hakuprosessi myyjäksi säilyy muuten ennallaan.

Varautuminen mahdolliseen etäohjelmistoon

Festivaalit kartoittaa mahdollisuuksia järjestää haastatteluja ja muuta ohjelmaa tarvittaessa etäyhteyden välityksellä.

Artikkeli päivittyy tarvittaessa.

Pitäkää huolta itsestänne ja toisista, ja noudattakaa viranomaisten ohjeita.

Helsinki Comics Festival preparations in the face of the COVID-19 pandemic

Helsinki Comics Festival takes place 5th–6th September 2020. However, due to the COVID-19 crisis we are living through exceptional times and our committee will prepare for possible changes and force majeure events alongside existing plans. The festival will also think of ways it can support the comics industry and creators within its resources. Here you will find information about our decided actions, the article will be updated as new measures are decided on.

Actions in case of postponing or cancelling the festival

The festival organizers will actively follow the developing situation both in Finland and globally, and will follow the state’s recommendations and decisions. The festival committee will make its decisions first and foremost with the health and safety of its participants, including visitors, guests, exhibitors and staff, in mind.

As of now, the festival organization will move forward as planned, and decisions on possibly postponing or cancelling the event will be made in July 2020 at the earliest. By that time we will hopefully know more how the situation is developing.

In case of possible postponement, the festival will seek out alternative dates/venue in Helsinki beforehand. The festival will inform of its alternative dates and other changes as soon as possible.

Billing of exhibitors

Exhibitor sign-up for both Kattilahalli and Zine Fest will be opened in April. For the main hall spaces, the rental fees will be billed as close to the festival as possible, in the first week of September at the earliest. This way the festival is not tying up essential income from its exhibitors in case of a new crisis situation or if the festival is postponed/cancelled.

Zine Fest tables are free of charge this year for its exhibitors. The festival wants to support self-publishers and artist and help them make the most of their income. The application process for Zine Fest will otherwise remain the same as previous years.

Preparations for organising online programming

The festival will scout out and prepare infrastructure to organize programmes via streaming if necessary.

This article will be updated as new measures are decided on.

Please take care of yourselves and each other, and follow the instructions of your respective officials.

Tukijat, yhteistyökumppanit ja sponsorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Helsingin kaupunki
Suvilahti

Copyright © Helsingin sarjakuvafestivaalit 2020
Copyright © kuvitukset/illustrations Tiitu Takalo