COVID-19 FI / EN

Viimeisin päivitys 9.6.2020 / Latest update 9th June 2020

Helsingin sarjakuvafestivaalien valmistautuminen COVID-19-poikkeustilanteen jatkumiseen

Helsingin sarjakuvafestivaalit järjestetään tänä vuonna 5.–6.9.2020. COVID-19-kriisin myötä elämme kuitenkin poikkeuksellisia aikoja, ja työryhmämme täytyy valmistautua nykyisten suunnitelmien rinnalla mahdollisiin muutoksiin. Mietimme myös, miten voimme toimijana tukea kotimaista sarjakuvakenttää omien resurssiemme puitteissa. Tässä tietoa toistaiseksi päättämistämme toimenpiteistä, artikkeli päivittyy tarpeen mukaan.

Viimeisimmät päivitykset

Zine Fest 2020 järjestetään digitaalisena

Zine Fest 2020 on festivaalityöryhmän toimesta päätetty siirtää pidettäväksi digitaalisena Kalasataman Vapaakaupungin sijasta. Zine Festin työryhmä päätyi ratkaisuun syksyn epävarman tilanteen vuoksi mahdollisen uuden epidemia-aallon suhteen. Zine Fest tulee tuottamaan haastatteluja ja paneeleita sekä muuta ohjelmaa virtuaalisena sekä tallenteina että livestriimien kautta. Mahdollisuuksia zinemyyjien julkaisujen verkkomyyntiin selvitellään parhaillaan. Lisätietoja julkaistaan kesän aikana.

Mahdollisista muutoksista Helsingin sarjakuvafestivaalien 2020 Kattilahallin ohjelmistoon ja myyntitapahtumaan tiedotetaan myös kesän aikana. Festivaalityöryhmä seuraa COVID-19 epidemian ja rajoituksien etenemistä tiiviisti. Haluamme järjestää tapahtuman turvallisuusmääräyksiä ja suosituksia noudattaen.

Toimenpiteet festivaalien siirron tai peruutuksen varalta

Festivaalin järjestäjät seuraavat aktiivisesti kehittyvää tilannetta Suomessa ja maailmalla ja noudattavat viranomaisten suosituksia. Työryhmä tekee päätöksensä ennen kaikkea kaikkien festivaalien osallistujien, niin kävijöiden, henkilökunnan, näytteilleasettajien kuin vieraiden terveys ja turvallisuus etusijalla.

Toistaiseksi tapahtumajärjestelymme etenevät suunnitellusti, ja päätöksiä mahdollisesta siirrosta tai peruutuksesta tehdään aikaisintaan kesäkuun loppuun mennessä. Tällöin tiedetään toivottavasti paremmin tilanteen kehityssuunnasta.

Näytteilleasettajien laskutus

Näytteilleasettajahaku sekä Kattilahalliin että Zine Festiin avataan huhtikuussa. Maksullisten myyntipaikkojen osalta laskutus järjestetään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, aikaisintaan syyskuun ensimmäisellä viikolla. Näin tapahtuma ei sido näytteilleasettajilta mahdollisessa uudessa kriisitilanteessa ja festivaalien peruuntuessa/siirtyessä turhaan kriittisiä varoja.

Zine Festin pöytäpaikat ovat tänä vuonna myyjille ilmaiset. Festivaalit tahtoo näin tukea omakustantajien ja taiteilijoiden vaikeutunutta tulonsaantia. Hakuprosessi myyjäksi säilyy muuten ennallaan.

Varautuminen mahdolliseen etäohjelmistoon

Festivaalit kartoittaa mahdollisuuksia järjestää haastatteluja ja muuta ohjelmaa tarvittaessa etäyhteyden välityksellä.

Artikkeli päivittyy tarvittaessa.

Pitäkää huolta itsestänne ja toisista, ja noudattakaa viranomaisten ohjeita.

Helsinki Comics Festival preparations in the face of the COVID-19 pandemic

Helsinki Comics Festival takes place 5th–6th September 2020. However, due to the COVID-19 crisis we are living through exceptional times and our committee will prepare for possible changes and force majeure events alongside existing plans. The festival will also think of ways it can support the comics industry and creators within its resources. Here you will find information about our decided actions, the article will be updated as new measures are decided on.

Latest updates

Zine Fest 2020 will be organized remotely

Zine Fest 2020 will be transformed into a digital event this year and will not take place physically in Vapaakaupunki. The Zine Fest organizers came to this decision due the uncertainty of the COVID-19 situation and possibility of a second pandemic wave in autumn. Zine Fest will produce interviews and panels as well as other programmes in a digital form both as pre-recorded material as well as livestreams. The organizers are currently developing solutions to arrange the online sales of zines as well. More information will be published during the summer.

Possible changes to the programme of Helsinki Comics Festival 2020 at Kattilahalli as well as its exhibitor sales will be announced during summer. The festival committee is following the development of the COVID-19 pandemic and related restrictions closely. We want to organise the event following safety regulations and recommendations.

Actions in case of postponing or cancelling the festival

The festival organizers will actively follow the developing situation both in Finland and globally, and will follow the state’s recommendations and decisions. The festival committee will make its decisions first and foremost with the health and safety of its participants, including visitors, guests, exhibitors and staff, in mind.

As of now, the festival organization will move forward as planned, and decisions on possibly postponing or cancelling the event will be made in June 2020 at the earliest. By that time we will hopefully know more how the situation is developing.

Billing of exhibitors

Exhibitor sign-up for both Kattilahalli and Zine Fest will be opened in April. For the main hall spaces, the rental fees will be billed as close to the festival as possible, in the first week of September at the earliest. This way the festival is not tying up essential income from its exhibitors in case of a new crisis situation or if the festival is postponed/cancelled.

Zine Fest tables are free of charge this year for its exhibitors. The festival wants to support self-publishers and artist and help them make the most of their income. The application process for Zine Fest will otherwise remain the same as previous years.

Preparations for organising online programming

The festival will scout out and prepare infrastructure to organize programmes via streaming if necessary.

This article will be updated as new measures are decided on.

Please take care of yourselves and each other, and follow the instructions of your respective officials.

Tukijat, yhteistyökumppanit ja sponsorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Helsingin kaupunki
Suvilahti

Copyright © Helsingin sarjakuvafestivaalit 2020
Copyright © kuvitukset/illustrations Tiitu Takalo