Heikki Rönkkö

Heikki Rönkkö on helsinkiläinen sarjakuvataiteilija, jonka teokset ovat kerronnallisesti kokeilevia ja sisällöllisesti monimielisiä, tyypillisesti sekä surumielisen raivon että kryptisen huumorin kyllästämiä kuvaelmia ihmiskunnan nykytilasta mikro- ja makrotasoilla.