Tapahtuman säännöt ja turvallisuusohjeet / Code of Conduct and Safety Instructions

Tervetuloa seuraamaan Helsingin sarjakuvafestivaalien ohjelmaa ja tekemään uusia sarjakuvalöytöjä Kaapelitehtaalla! Haluamme taata kävijöille turvallisen tapahtumakokemuksen, tässä muistutus tapahtuman turvallisuusohjeista sekä turvallisemman tilan säännöt.

Yleiset turvaohjeet

Yleinen hätänumero 112
Kaapelitehtaan/Merikaapelihallin osoite: Tallberginkatu 1

Festivaalien ensiapupiste sijaitsee tapahtuman infopisteessä (esteettömän sisäänkäynnin pääty hallista).

Turvallisuusohjeet liittyen koronaepidemiaan

  • Tulethan paikalle vain terveenä! Festivaalien lavaohjelmaa voi seurata tarvittaessa myös kotisohvalta Youtube-striimin äärellä.
  • Huolehdi käsihygieniasta! Tapahtuma-alueella on useita käsidesipisteitä sekä WC-tiloja, joissa voi pestä kädet.
  • Kasvomaskisuositus: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on voimassa kasvomaskisuositus. Suositukset koskevat kaikkia 12 vuotta täyttäneitä. Suositus ei ole velvoittava.
  • Vältä ruuhkia ja jätä esim. signeerausjonoissa turvaväli muihin seurueisiin.
  • Käytä Koronavilkku-sovellusta.

Turvallisemman tilan säännöt

Suomen sarjakuvaseura ry haluaa tehdä Helsingin sarjakuvafestivaaleista turvallisemman tilan kaikille. Pyydämme kävijöitämme ja esiintyjiä lukemaan läpi seuraavat ohjeistukset, jotta kukaan meistä ei vahingossa loukkaa tai tee kenenkään oloa turvattomaksi omalla käytöksellään. Turvallisuussääntöjen rikkojat voidaan poistaa tapahtumasta järjestyksenvalvojien toimesta.

Tapahtumassa ei suvaita mitään syrjimisen, ahdistelun, rasismin, body shamingin tai LGBTQAI+-fobian muotoa.

Älä tee oletuksia kenenkään etnisyydestä, kulttuurista, seksuaalisuudesta, sukupuolesta tai yhteiskuntaluokasta. Käytä englanniksi kommunikoidessasi kaikista henkilöistä pronominia ”they” tai ruotsiksi ”hen”, ellet tiedä tämän käyttämää pronominia varmuudella.

Ole vastuussa omasta käytöksestäsi. Muista että teoillasi on vaikutusta muihin ihmisiin.

Anna muille tilaa: varmista ettet blokkaa tarpeettomasti näkyvyyttä lavaohjelmiin. Varmista että pyörätuolissa ja lastenvaunujen kanssa liikkuvilla on tilaa ohittaa sinut.

Kunnioita toisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja. Älä ahdistele ketään sanoin, kosketuksin tai katsein.

Jos koet olosi turvattomaksi, kerro siitä. Jos näet jotain joka rikkoo näitä käytössääntöjä tai vaikuttaa uhkaavalta, ota yhteys tapahtuman järjestyksenvalvojiin (keltaiset tunnusliivit). He vievät asian eteenpäin.

Code of Conduct and Safety Instructions

Welcome to Helsinki Comics Festival at the Cabel Factory! We want to guarantee our visitors a safe experience at the event, so here is a reminder of our safety instructions.

General safety information

Emergency number 112
Cable Factory/Merikaapelihalli address: Tallberginkatu 1

The festival’s first aid personnel and kit is located at the event info desk (near the accessible entrance).

Safety instructions related to the corona pandemic

  • Visit only when healthy! Come here healthy! The festival’s stage program can also be enjoyed from the comfort of your own sofa via our Youtube stream.
  • Take care of good hand hygiene! There are several sanitizer dispensers at the event area, as well as WC facilities where you can wash your hands.
  • Recommendation on face masks: Helsinki and Uusimaa Health District recommends the use of face masks at public gatherings. The recommendations apply to everyone over the age of 12. The recommendation is not binding.
  • Avoid congestion and leave a safety distance for other parties, for example when queuing at a signing.
  • Use the Koronavilkku app.

Code of Conduct

Finnish Comics Society strives to make Helsinki Comics Festival a safer space for everyone. We ask all of our visitors and performers to read through these guidelines to make sure none of us accidentally makes someone feel unsafe or hurt through our behaviour. Persons who do not follow these rules can be removed from the event by the security personnel.

Any form of discrimination, harassment, racism, body shaming or LGBTIQ-phobia will not be tolerated.

Do not make assumptions about anyone’s ethnicity, culture, sexuality, gender or class. When using English, use the pronoun “they” and ”hen” in Swedish as a default for everyone unless told otherwise.

Be responsible for your own actions. Remember that your actions have an effect on others regardless of your intentions.

Give space to others: make sure you are not blocking their view to the stage. Make sure people with wheelchairs and prams have enough space to get past you.

Respect people’s physical and emotional boundaries. Do not harass others through words, touches, or looks.

If something does not feel right, please speak up. If you see something that is disrespectful of these guidelines or seems unsafe, get in touch with the event staff, who will take the issue forward.

Tukijat, yhteistyökumppanit ja sponsorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Helsingin kaupunki
CUNE - Comics Union of Northern Europe

Copyright © Helsingin sarjakuvafestivaalit 2021
Copyright © kuvitukset/illustrations Emmi Nieminen