Tapahtuman säännöt ja turvallisuusohjeet / Code of Conduct and Safety Instructions

Tervetuloa seuraamaan Helsingin sarjakuvafestivaalien ohjelmaa Kallion kirjastossa! Haluamme yhdessä kirjaston kanssa taata kävijöille turvallisen tapahtumakokemuksen, tässä muistutus tapahtuman turvallisuusohjeista sekä turvallisemman tilan säännöt.

Turvallisuusohjeet liittyen koronaepidemiaan

Koronavirusepidemian vuoksi sekä asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kupoli-salin ohjelmassa yleisön ja esiintyjien välillä taataan turvaväli ja yleisöä ohjeistetaan pitämään turvavälejä myös toisiinsa. Mikäli tilassa alkaa olla tungosta, yleisöä voidaan pyytää poistumaan. Kupoli-salin puheohjelmaa on mahdollista seurata myös etänä striimilähetyksen kautta.

Koronatartuntojen ehkäisemiseksi kävijöiden toivotaan huolehtivan käsihygieniasta erityisen hyvin. Tapahtumatilassa on käsienpesu- ja käsidesipisteet. Kirjastoon ei pidä tulla sairaana. Helsingin sarjakuvafestivaalien järjestäjät suosittelevat kävijöitä myös harkitsemaan maskin käyttöä sekä lataamaan THL:n Koronavilkku-sovelluksen.

THL:n ohjeistuksen mukaisesti kirjasto ottaa ylös osallistujien nimet ja yhteystiedot mahdollisen tartuntajäljityksen helpottamiseksi. Yhteystiedon voi jättää ilmoittautumalla tapahtuman FB-sivulla tai paikan päällä itse tapahtumassa. Tietoja säilytetään vähintään kaksi viikkoa.

Yleiset turvallisemman tilan säännöt

Suomen sarjakuvaseura ry haluaa tehdä Helsingin sarjakuvafestivaaleista turvallisemman tilan kaikille. Tapahtumassa ei suvaita mitään syrjimisen, ahdistelun, rasismin, body shamingin tai LGBTQAI+-fobian muotoa. Pyydämme kävijöitämme ja esiintyjiä lukemaan läpi seuraavat ohjeistukset, jotta kukaan meistä ei vahingossa loukkaa tai tee kenenkään oloa turvattomaksi omalla käytöksellään.

Älä tee oletuksia kenenkään etnisyydestä, kulttuurista, seksuaalisuudesta, sukupuolesta tai yhteiskuntaluokasta. Käytä englanniksi kommunikoidessasi kaikista henkilöistä pronominia ”they”, ellet tiedä hänen käyttämäänsä pronominia varmuudella.

Ole vastuussa omasta käytöksestäsi. Muista että teoillasi on vaikutusta muihin ihmisiin.

Anna muille tilaa: varmista ettet blokkaa tarpeettomasti näkyvyyttä lavaohjelmiin. Varmista että pyörätuolissa ja lastenvaunujen kanssa liikkuvilla on tilaa ohittaa sinut.

Kunnioita toisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja. Älä ahdistele ketään sanoin, kosketuksin tai katsein.

Jos koet olosi turvattomaksi, kerro siitä. Jos näet jotain joka rikkoo näitä käytössääntöjä tai vaikuttaa uhkaavalta, ota yhteys tapahtuman henkilökuntaan. He vievät asian eteenpäin.

Code of Conduct and Safety Instructions

Welcome to Helsinki Comics Festival’s programme at Kallio Library! Together with the library, we want to guarantee visitors’ a safe experience at the event, so here is a reminder of our safety instructions.

Safety instructions related to the corona pandemic

Due to the coronavirus pandemic, special attention is paid to the safety of both customers and staff. The Kupoli Hall program guarantees a safety distance between the audience and the performers, and instructs the audience to keep safety distance between each other as well. If the space starts getting crowded, audience members may be asked to leave. It is also possible to follow the stage program remotely via a streaming broadcast.

To prevent coronary infections, visitors are expected to take special care of hand hygiene. The venue has hand sanitizing stations and also opportunities to wash your hands. You should not come to the library if you are feeling ill. The organizers of Helsinki Comics Festival also recommend visitors to use face masks if possible and download the Koronavilkku app.

In accordance with THL guidelines, the library will also take down the names and contact information of the participants to facilitate possible infection tracing. You can leave your contact information by registering on the event FB page or on site at the event itself. The data will be kept for at least two weeks.

Code of Conduct

Finnish Comics Society strives to make Helsinki Comics Festival a safer space for everyone. Any form of discrimination, harassment, racism, body shaming or LGBTIQ-phobia will not be tolerated. We ask all of our visitors and performers to read through these guidelines to make sure none of us accidentally makes someone feel unsafe or hurt through our behaviour.

Do not make assumptions about anyone’s ethnicity, culture, sexuality, gender or class. When using English, use the pronoun “they” as a default for everyone unless told otherwise.

Be responsible for your own actions. Remember that your actions have an effect on others regardless of your intentions.

Give space to others: make sure you are not blocking their view to the stage. Make sure people with wheelchairs and prams have enough space to get past you.

Respect people’s physical and emotional boundaries. Do not harass others through words, touches, or looks.

If something does not feel right, please speak up. If you see something that is disrespectful of these guidelines or seems unsafe, get in touch with the event staff, who will take the issue forward.

Tukijat, yhteistyökumppanit ja sponsorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Helsingin kaupunki

Copyright © Helsingin sarjakuvafestivaalit 2020
Copyright © kuvitukset/illustrations Tiitu Takalo