Zine Fest


Kuva © Henry Söderlund

7.–8.9.2019
Tiivistämö, Suvilahti, rakennus 5
Lauantai 10:30–19:00
Sunnuntai 10:30–18:00

Helsinki Zine Fest on osa Helsingin sarjakuvafestivaaleja ja toimii paikkana, jonne pienlehtien tekijät, lukijat ja muut vastavirtakulttuurista kiinnostuneet voivat kokoontua.

Zine tarkoittaa pienen levikin ei-kaupallista omakustannejulkaisua, jonka takana yleensä on yksi ihminen tai pieni ryhmä. Pienlehdet voivat sisältää sarjakuvaa, tekstiä, kuvia, runoja tai ihan mitä vaan! Pienlehtien alakulttuuri on saanut alkunsa 70-luvun punk-liikkeessä, ja nykyään zinet tarjoavat monille tekijöille vapaan alustan erilaisten asioiden kokeilemiseen taiteellisesti.

Zine Festiin saapuu upeita suomalaisia ja kansainvälisiä pienlehtien tekijöitä myymään julkaisujaan. Festivaaleilla voit myös osallistua työpajoihin, kuunnella puheohjelmaa ja paneeleita, joissa tutkitaan esimerkiksi marginaaliin jäävien ryhmien asemaa ja sarjakuvapientekijöiden kenttää.

Yhteystiedot
helsinkizinefest@gmail.com

Zine Festin myyjähaku 2019

Hakuaika näytteilleasettajaksi on päättynyt 26.5.2019. Valitut myyjät saavat tiedon sähköpostitse viimeistään 15.6.2019.

Pöytien hinnat koko viikonlopulta

Yksi pöytä 30 euroa
Puolikas pöytä 15 euroa

Pöytien koko 120cm x 80 cm

Zine Festin ohjelmahaku

Zine Festin ohjelmaksi voi ehdottaa paneeleita, esityksiä erilaisista sarjakuvaan liittyvistä aiheista tai pajoja! Zine Festin ohjelma järjestetään Tiivistämön tiloissa (Suvilahti, rakennus 5).

Hakemus on auki 15.7.2019 asti. Olemme viimeistään elokuun loppuun mennessä yhteydessä ohjelmaa ehdottaneihin.

Jos sinulle on kysymyksiä Zine Festistä voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostilla helsinkizinefest@gmail.com

Hakemuslomake (FI/EN)

Myyjien valintakriteerit

Myyjäpäätöksiin meillä oli erilaisia kriteerejä. Tässä lista asioista, joiden perusteella päätöksiä teemme:

– Hakemukseen laitettu panostus, joka kertoo motivaatiosta ja halusta tulla myymään festivaaleille
– Hakemukseen liitettyjen työnäytteiden taiteellinen taso, ovatko ne esitetty selkeästi ja toimivat linkit (ei voi arvioida, jos portfoliota ei ole tai se ei näy)
– Portfolioita katsomalla arvioimme hakijoiden taiteellista ilmaisua ja pyrimme ottamaan mukaan erilaisten tyylien edustajia
– Onko hakijalla muita tapahtumia Suomessa, joissa he voivat myydä tuotteitaan? Monille tekijöille Helsingin Sarjakuvafestivaalit on ainut tapahtuma, missä he voivat myydä teoksiaan, jolloin heille ensisijaisesti annetaan paikat.
– Olemme kansainvälinen festivaali, joten otamme myyjiksi myös ulkomailta tulevia taiteilijoita, jotta heitä olisi edustettuna hyvässä suhteessa verrattuna kotimaisiin tekijöihin
– Kollektiivit, kerhot ja ryhmät ovat etusijalla. Useampi tekijä pääsee myymään tuotteita, kun pöydän jakaa monta tekijää. Esimerkiksi jos henkilö, joka on hakenut yksin pöytää, jää ilman myyntipöytää voi hän viedä pienlehtiään myyntiin ryhmän pöytään, johon itse myös kuuluu.
– Haluamme antaa mahdollisuuden uusille tekijöille päästä esille, eli tekijät jotka eivät ole aiemmin olleet myymässä Zine Festissä ovat etusijalla. Meillä on varattu myyntipaikkoja erityisesti ensikertalaisille. Iällä ei ole vaikutusta ensikertalaisuuteen.
– Jos hakijan tuotantoon ei kuulu pienlehtiä, eivät he sovellu Zine Festiin myyjäksi. Toivomme, että hakijoilla olisi vähintään yksi pienlehti, jota he myisivät. Jos tuotantoon kuuluu laajasti erilaisia pienlehtiä ovat mahdollisuudet päästä myyjäksi Zine Festiin paremmat.
– Onko hakijan tuotannon laajuus suhteessa pöydän kokoon sopiva? Jos on esimerkiksi vain muutama pienlehti myytävänä, suositeltavaa olisi hakea pöytää yhdessä toisen tekijän kanssa. Saatamme myös ehdottaa hakijoille, jotka ovat hakeneet yksin kokonaista pöytää, voisivatko he ottaa vain puolikkaan pöydän, jos heidän tuotteensa mahtuisivat puolikkaalle pöydälle.
– Vähemmistöjen edustajat ovat etusijalla. Haluamme tuoda esille tekijöiden moninaisuutta ja päästää esille erilaisia näkökulmia ja erilaisista taustoista tulevia tekijöitä.
– Syrjintää tai vihaa lietsovaa tuotantoa tekeviä hakijoita emme halua myyjiksi. Helsingin sarjakuvafestivaalit ovat syrjinnästä ja ahdistelusta vapaa alue ja emme halua antaa ääntä tekijöille, jotka esittävät esimerkiksi rasistisia, transfobisia, seksistisiä, homofobisia tai muita syrjiviä mielipiteitä teoksissaan.

*****

Zine Fest
7.–8.9.2019
Tiivistämö, Suvilahti, building 5
Saturday 10:30–19:00
Sunday 10:30–18:00

Zine Fest exhibitor applications 2019

Applications to Zine Fest 2019 has ended 26.5.2019. Those who have been chosen as exhibitors will hear of us by email not later than by 15.6.2019.

Contact
helsinkizinefest@gmail.com

Table prices for the whole weekend

One table 30 euros
Half a table costs 15 euros

Table size 120cm x 80 cm

Zine Fest Programme Application

Suggest panels, programs about a specific topic or area in comics or even workshops for Zine Fest! Zine Fest’s programme will take place at Tiivistämö (Suvilahti, building 5).

The application is open until 15.7.2019. Zine Fest staff will contact you by the end of August about your suggestion.

If you have any additional questions about Zine Fest you can contact us by email helsinkizinefest@gmail.com

Application Form (FI/EN)

Selection criteria

Here a list of different criteria we use to evaluate the applications:

– The effort put in the portfolio which tells us about how motivated the applicant is to become an exhibitor at Zine Fest
– The artistic quality of the pictures in the portfolio, is their presentation clear and does the link work (naturally we can’t evaluate the portfolio if the link doesn’t work)
– We evaluate the artistic expression of the applicants and try to find people with varying styles
– We are an international festival so we strive to have various exhibitors from abroad
– Collectives, clubs and groups are prioritized. More artists get to exhibit if the table is shared by a group.
– We prioritize first time Zine Fest exhibitors
– If the applicant has published a variety of publications which might be considered as professional work we wish them to get a table from the professional part of the festival. Zine Fest is for small press publishers.
– Does the applicant have enough to sell when considering the size of their table? If the applicant has only couple of zines they should consider sharing the table with another artist or maybe getting a half of a table instead of a whole table.
– We prioritize diversity and want to bring forward creators with various backgrounds.
– We refuse to give tables to applicants whose work promotes sexism, racism, homophobia or transphobia or other intolerant attitudes.

Tukijat, yhteistyökumppanit ja sponsorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Goethe-Institut Finnland
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Helsingin kaupunki
Kutikuti
Slurp
cAPS LOCK HELSINKI
Suvilahti

Copyright © Helsingin sarjakuvafestivaalit 2019
Copyright © kuvitukset/illustrations JP Ahonen