Info

Vuoden 2022 Helsingin sarjakuvafestivaalit järjestetään 10.-11.9.2022

Yleisesti tapahtumasta

Suomen sarjakuvaseura ry on järjestänyt Helsingin sarjakuvafestivaaleja vuodesta 1979 lähtien. Alkuvuosina festivaali pidettiin Vanhalla Ylioppilastalolla, sittemmin eri puolilla kaupunkia ja nykyisin Suvilahdessa. Alusta lähtien festivaalin rakenne on säilynyt samankaltaisena, erilaisten teemojen puitteissa. Helsingin sarjakuvafestivaalit tarjoaa kutsuvieraiden julkisia haastatteluja, paneelikeskusteluja, performansseja, työpajoja sekä myyntipisteitä niin isommille kustantamoille kuin pienlehtien tekijöille.

Festivaaleilla ovat vuosien mittaan vierailleet muiden muassa Will Eisner, Willem, Moebius, Marjane Satrapi, Morris, Joakim Pirinen, Neil Gaiman, Lise Myhre, Kate Charlesworth, Lilli Carré, Bryan ja Mary Talbot sekä Paul Gravett, kotimaisten tekijöiden ohella. Kävijämäärä on 40 vuodessa kasvanut noin tuhannesta vuosittain 11 000–20 000 henkilöön.

Helsinki Comics Festival 2022 takes place 10–11 September 2022

About Helsinki Comics Festival

Finnish Comics Society has organized Helsinki Comics Festival since 1979. In the early years, the festival was held at the Old Student House of Helsinki, then around the city and most recently in Suvilahti. The structure of the festival has remained similar throughout the years, within the framework of different themes. Helsinki Comics Festival offers guest of honor interviews, panel discussions, performances, workshops and a comics markets for both larger publishers and small press authors.

The festival has had the honor of hosting as its guests of honour i.a. Will Eisner, Willem, Moebius, Marjane Satrapi, Morris, Joakim Pirinen, Neil Gaiman, Lise Myhre, Kate Charlesworth, Lilli Carré, Bryan and Mary Talbot, and Paul Gravett, along with domestic authors. In 40 years, the number of visitors has grown from about a thousand to 11,000–20,000 per year.

Tukijat, yhteistyökumppanit ja sponsorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Helsingin kaupunki
CUNE - Comics Union of Northern Europe

Copyright © Helsingin sarjakuvafestivaalit 2022
Copyright © kuvitukset/illustrations Jiipu Uusitalo