Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteiden tavoitteena on mahdollistaa kaikkien turvallinen ja yhdenvertainen osallistuminen Helsingin Sarjakuvafestivaaleille. Jokainen toimintaan osallistuva taho ja yksittäinen henkilö voi turvallisemman tilan periaatteita seuraamalla olla mukana rakentamassa ilmapiiriä, jossa kunnioitetaan, rohkaistaan ja kannustetaan toisia.

Suomen sarjakuvaseura ei hyväksy minkäänlaista syrjivää käytöstä kuten homo- ja transfobiaa, rasismia, seksismiä, ableismia, kehosryjintää, ikäsyrjintää tai sijaintiin, kieleen tai kansallisuuteen, tai muuhun henkilön ominaisuuteen perustuvaa syrjintää. Turvallisemmassa tilassa jokainen saa olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä, ja fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Kunnioita itseä ja toisia

Kunnioitetaan henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeutta. Kysymme toisten rajoista kohteliaasti.

Oletukset unholaan

Ei tehdä oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Kunnioitetaan toisen kokemusta ja itsemäärittelyä.

Kuvaa kohteliaasti

Otettaessa valokuvia tai videoita varmistamme, että se sopii kaikille tallenteessa näkyville. Emme julkaise loukkaaviksi tulkittavia kuvia tai videoita toisista. Lue alta lisää Sarjakuvafestivaaleilla kuvaamisesta.

Älä häiritse, syrji tai loukkaa toisia

Huomioidaan omaa käyttäytymisestä ja tilan käyttöä. Ei esimerkiksi häiritä ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei hyväksytä minkäänlaista ahdistelevaa tai syrjivää käytöstä.

Luo turvallista ilmapiiriä

Annetaan kaikille tilaa osallistua keskusteluun, puhua, tulla kuulluiksi ja tuoda esiin omia näkökulmiaan. Keskusteltaessa ilmaistaan eriävät mielipiteet rakentavalla ja rauhanomaisella tavalla ja käsitellään arkoja asioita sensitiivisesti ja kunnioittavasti.

Pyydä anteeksi ja korjaa toimintaasi

Muutetaan käytöstä, jos toinen sitä pyytää tai muulla tavoin ilmaisee, että käytös ei ollut sopivaa. Pyydetään anteeksi myös silloin kun ollaan loukattu tahattomasti. Annetaan tilaa myös muiden kasvulle ja oppimiselle.

Puutu häirintään

Puututaan häirintään mahdollisuuksien mukaan. Pyydetään häiritsijää lopettamaan ja osoitetaan tukea häirintää kokeneelle. Helsingin sarjakuvafestivaaleilla on nimettyjä, vaaleanpunaisin huomioliivein varustettuja henkilöitä, joille voi kertoa tapahtuneesta.

Anna palautetta

Suomen sarjakuvaseura ry ottaa vastaan palautetta kehittääkseen toimenpiteitä turvallisempien tilojen ja tapahtumien toteuttamiseksi.


Miten toimin kohdattaessani häirintää tai epäasiallista käytöstä?

Helsingin sarjakuvafestivaaleilla on nimettyjä, vaaleanpunaisin huomioliivein varustettuja henkilöitä, joille voi kertoa tapahtuneesta.

Ilmoita itselle tapahtuneesta tai todistetusta tilanteesta sarjakuvafestivaalien häirintäyhdyshenkilölle. Voit antaa myös palautetta Turvallisemman tilan periaatteiden toteutumiseen liittyen.

Häirintäyhdyshenkilön yhteystiedot: saferspacehelsinkicomics@gmail.com


Ohjeistus festarien kuvaamiseen ja kuvien esittämiseen

Suomen sarjakuvaseura ry pyytää kuvaajia noudattamaan Turvallisemman tilan periaatteita, ja kiinnittämään erityistä huomiota kuvattavien henkilöiden mukavuuteen kuvaustilanteessa.

Helsingin sarjakuvafestivaaleilla kuvataan seuraaviin tarkoituksiin: festaritunnelmaa kuvaavaan albumiin, festarian aikaiseen tiedotukseen, sekä Sarjainfo- lehden ja Suomen sarjakuvaseuran myöhempiä tarpeita varten. Helsingin sarjakuvafestivaaleilla kuvataan esiintyjiä, yleiskuvaa, tunnelmaa ja hetkiä.

  • Helsingin sarjakuvafestivaalit ovat julkinen tila. Julkisessa tilassa saa lähtökohtaisesti kuvata vapaasti, mutta pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota kohteliaisuuteen. Kuvaamisen ja julkaisuluvan pyytäminen on kohteliasta ja toivottua mikäli kuvaamisen kohteena on yksittäinen henkilö tai pieni ryhmä.
  • Alaikäisen lapsen kuvaamiseen pyydetään vanhemman lupa. Otetun kuvan voi näyttää vanhemmille.
  • Yksilön epäedustava, loukkaava tai vahinkoa tuottava kuvaaminen/kuvien esittäminen on kielletty, eikä ketään saa kuvata vastoin hänen tahtoaan. Pyydämme huomioimaan mikäli kuvattava henkilö vaivaantuu kameran edessä ja poistamaan kuvan mikäli sellainen on ehditty ottaa.
  • Kuvattu henkilö voi pyytää kuvansa poistamista festarikuvia sisältävästä albumista. Jos kuva päätyy Sarjainfoon, mainitaan kuvassa esiintyvät henkilöt mikäli heitä on vähemmän kuin viisi tai mikäli kuvassa joku henkilö on erityisesti esillä.
  • Markkinointitarkoituksiin käytettäessä tarvitaan kuvassa esiintyvältä henkilöltä lupa, ja alaikäisen kohdalla lisäksi huoltajan suostumus. Kuvatulla on oikeus korvaukseen kun hänen kuvaansa käytetään mainonnassa.
  • Kuvaajan nimi mainitaan kuvan käytön yhteydessä. Kuvat ovat Creative Commons (CC BY 4.0) käyttöoikeuslisenssin alaisia kuvia.