Helsingin

31.8.–1.9.2024 KAAPELITEHDAS

Sarjakuvafestivaalit

TIEDOTE 23.3.2021 Emmi Nieminen on 2021 Helsingin sarjakuvafestivaalien festivaalitaiteilija

Emmi Nieminen, valokuva © Henry Söderlund

Helsingin sarjakuvafestivaalien visuaalisesti ilmeestä vastaa tänä vuonna sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Emmi Nieminen. Niemisen sarjakuvat käsittelevät usein sosiaalisia ja yhteiskunnallisia aiheita. Vuonna 2017 Nieminen julkaisi yhteistyössä toimittaja Johanna Vehkoon kanssa dokumentaarisen Vihan ja inhon internet -sarjakuvan, joka käsitteli naisiin kohdistuvaa nettivihaa, ja vuonna 2020 hän osallistui Katkenneita lankoja: tarinoita loppuunpalamisesta -antologiaan.

Tänä vuonna Suomen sarjakuvaseura ry viettää 50-vuotisjuhlavuottaan, jonka kunniaksi festivaalien teemana on yhteisö. Suomalainen sarjakuvakenttä on pieni, mutta tiivis ja sitäkin elinvoimaisempi, eikä se olisi mahdollista ilman aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Erityisesti viimeisen vuoden aikana yhteisön merkitys on vain korostunut, ja siksi haluamme juhlistaa yhteisöä sarjakuvafestivaaleilla.

Vuoden 2021 Helsingin sarjakuvafestivaalit järjestetään neljättä kertaa Suvilahden alueella Kattilahallin ja Tiivistämön tiloissa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.-5.9.2021. Koronapandemia aiheuttaa luonnollisesti haasteita tapahtumatuotannolle. Festivaaleja järjestäessämme ensisijainen tavoitteemme on taata vieraiden, kävijöiden sekä näytteilleasettajien turvallisuus, joten seuraamme aktiivisesti viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Toistaiseksi tapahtumajärjestelyt kuitenkin etenevät suunnitellusti.

Festivaalia järjestää Suomen sarjakuvaseuran jäsenistöstä koostuva työryhmä. Tapahtuma on yleishyödyllinen ja avoin kaikille. Noudatamme tapahtumassa turvallisen tilan periaatteita. Osana Helsingin sarjakuvafestivaaleja järjestetään jälleen jokavuotinen, omakustannesarjakuviin ja pienlehtiin keskittyvä Zine Fest.

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt:

Maura Manninen
tuottaja
+358400456381
info@sarjakuvafestivaalit.fi

Onni Mustonen
tiedottaja
+358505959023
onni.mustonen@sarjakuvafestivaalit.fi

PRESS RELEASE 23.3.2021 EMMI NIEMINEN IS THE FESTIVAL ARTIST FOR HELSINKI COMICS FESTIVAL 2021

Comic artist and illustrator Emmi Nieminen is creating the visual look of Helsinki Comics Festival this year. Nieminen’s comics often deal with social and communal issues. In 2017 Nieminen, in collaboration with journalist Johanna Vehkoo, published Vihan ja inhon internet (Hate and loathing on the internet), a documentary comic about hatred towards women on the Internet, and in 2020 she participated in the anthology Katkenneita lankoja: tarinoita loppuunpalamisesta (Broken strings: stories of burning out).

Finnish Comics Society is celebrating its 50th anniversary this year, in honor of which the theme of the festival is community. The Finnish comic book scene is small, but quite tightly-woven and vibrant, and it would not exist without active cooperation between different actors. Especially in the past year, the importance of community has only been emphasized, and that is why we want to celebrate it with the festival.

Helsinki Comics Festival 2021 will be held for the fourth time in the Suvilahti area on the premises of Kattilahalli and Tiivistämö on the first weekend of September 4th–5th, 2021. The Covid-19 pandemic naturally poses challenges for any kind of event production. When organizing the festival, our primary goal is to ensure the safety of our guests, visitors and exhibitors, so we actively follow the regulations and recommendations of the government. At this point in time, the event arrangements are progressing as planned.

The festival is organized by a committee consisting of members of Finnish Comics Society. The event is open for everyone and admittance is free. We follow the principles of safer space policies at the event. As part of Helsinki Comics Festival, the annual Zine Fest, which focuses on self-published comics and small press, will also be organized once again.

Interview requests and more information:

Maura Manninen
producer
+358400456381
info@sarjakuvafestivaalit.fi

Onni Mustonen
press officer
+358505959023
onni.mustonen@sarjakuvafestivaalit.fi