Yhteistyökumppanit, tukijat ja sponsorit

Yhteistyökumppanit

Helsingin kaupungin kulttuurikeskukset Annantalo ja Stoa

Sarjakuvafestivaalit levittäytyvät Suvilahden päätapahtuma-alueen lisäksi myös ympäri Helsinkiä mm. erilaisten työpajojen ja näyttelyiden muodossa. Yhteistyössä on suuresti mukana Helsingin kaupunki ja sen lastenkulttuurikeskus Annantalo Kampissa sekä kulttuurikeskus Stoa Itäkeskuksessa.

www.annantalo.fi
www.stoa.fi

Iso Numero

Katulehti Iso Numero julkaisee elokuussa 2019 sarjakuvaerikoisnumeron, joka käsittelee asunnottomuutta ja osattomuutta. Osattomuutta kokeneiden henkilöiden kertomusten pohjalta sarjakuvia piirtävät Aino Sutinen, Emmi Nieminen, Aiju Salminen, Tuomas Tiainen ja Hannele Richert. Erikoisnumero tehdään yhteistyössä Hima & Strada -hankkeen ja Hirundon kokemusasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi lehdessä on käännössarjakuvia muista maailman katulehdistä. Iso Numero on Suomen ainoa katulehti, jota voi myydä kuka tahansa tuloja tarvitseva.

www.isonumero.fi

Kutikuti

Kutikuti on vuonna 2005 perustettu nykysarjakuvayhdistys, jonka jäsenistö kattaa suuren osan kotimaan ammattimaisesta nykysarjakuvantekijäkentästä. Yhdistys edistää uuden suomalaisen sarjakuvan tilaa ja näkyvyyttä sekä kotimaassa että ulkomailla, mm. julkaisemalla Kuti-sarjakuvalehteä, järjestämällä näyttelyitä ja osallistumalla alan eri tapahtumiin.

www.kutikuti.com

Voima

Voima on valtakunnallisesti ilmestyvä ilmaisjakelussa oleva yhteiskunnallinen kulttuurilehti, joka on tuottanut palkittua journalismia yhteisönsä tuella jo 20 vuotta.

www.voima.fi

Taiteen edistämiskeskus

Sarjakuvafestivaalit suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman ammattilaisille suunnatun ohjelman yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen sarjakuvan läänintaiteilija Ville Pirisen kanssa.

www.taike.fi

Sarjakuvantekijät ry

Sarjakuvantekijät ry on suomalaisten sarjakuvantekijöiden etujärjestö. Ammattiyhdistystoiminnan lisäksi Sarjakuvantekijät ry on mukana näyttelyiden, seminaarien, erilaisten kurssien ja sarjakuvakilpailujen järjestämisessä ja pyrkii toiminnallaan tukemaan sarjakuvan tunnettavuutta ja sen suomalaisen tuotannon näkyvyyttä. Järjestö jakaa vuosittain Vuoden sarjakuvateko -palkinnon sekä Pätkä-apurahoja erilaisiin sarjakuvahankkeisiin. Sarjakuvafestivaalit suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman ammattilaisille suunnattua ohjelmaa yhteistyössä Sarjakuvantekijät ry:n kanssa.

www.sarjakuvantekijat.com

Rosebud

Maailma ei ole valmis. Tarvitaan enemmän kirjoja. Rosebud on tasa-arvoa, sivistystä ja solidaarisuutta edistävä, tyylikkäästi kirjakaupoiksi naamioitu projekti. Liikkeet Helsingissä ja Kuopiossa, loistava valikoima, verkkokauppa valtakunnallisesti. Tapahtumissa kautta maan. Sarjakuvafestivaalit tekee Rosebudin kanssa yhteistyötä kunniavieras Willemin näyttelyn ja muun ohjelman tiimoilta.

www.rosebud.fi

Luonto-Liitto

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten oma luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Järjestön toiminta keskittyy ympäristökasvatukseen, ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen ja luonnonharrastukseen. Luonto-Liitto mahdollistaa lapsille ja nuorille mukavia luontokokemuksia, tarjoaa väylän omaehtoiseen ympäristötoimintaan ja levittää asiallista tietoa. Luonto-Liitto julkaisee lasten luontolehti Sieppoa sekä nuorten toimittamaa Nuorten Luontoa. Sarjakuvafestivaaleilla Luonto-Liiton työpajan aiheena on metsien ja Itämeren suojelu.

www.luontoliitto.fi

Helsinki Pride -yhteisö

Helsinki Pride -yhteisö on kansalaisjärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta. Helsinki Pride -yhteisö tekee monipuolista sosiaali- ja nuorisotyötä, koulutus- ja vaikuttamistyötä sekä järjestää Helsinki Pride -tapahtumaa, edistäen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

www.pride.fi

Pure Waste

Pure Waste uskoo, että muodin ja ekologisen ajattelun tulisi kulkea yhdessä. Tämän takia Pure Wasten innovatiivisessa tuotantoprosessissa yrityksen tuotteet valmistetaan 100% kierrätetyistä kankaista, hyödyntäen muun vaateteollisuuden leikkuupaloja. Näin prosessi säästää ympäristöä ja puhtaan veden käyttöä. ”Pure Waste” on yrityksen lupaus käyttää vain materiaaleja, jotka muuten päätyisivät jätteeksi. Samalla yritys haluaa haastaa ihmisten käsityksen jätteestä. Sarjakuvafestivaalien t-paidat ja kangaskassit toteutetaan tänä vuonna yhteistyössä Pure Wasten kanssa.

www.purewaste.org

Kallio Rolling Rainbow

Kallio Rolling Rainbow on Helsingissä vuonna 2010 perustettu roller derby -seura. KRR koostuu kolmesta aktiivisesta roller derby -joukkueesta, valmennuksesta, toimitsijoista, vapaaehtoisista sekä kannattajista. KRR:n säännöissä seisoo, että seura edistää ihmisten yhdenvertaisuutta kansallisuuteen, ihonväriin, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. KRR tekee sarjakuvafestivaalien kanssa yhteistyötä tänä vuonna mm. kahviomyynnin ja järjestyksenvalvonnan tiimoilta.

www.kalliorollingrainbow.fi

Perho Liiketalousopisto

Perho Liiketalousopisto on Helsingissä toimiva ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen ammatillinen oppilaitos ja valtakunnallinen urheiluoppilaitos. Perholaiset liiketoiminnan tapahtumatuotanto-opiskelijat avustavat sarjakuvafestivaaleja tapahtuman markkinoinnissa muun muassa jakamalla julisteita. Lisäksi opiskelijat toimivat monipuolisissa tehtävissä tapahtumassa.

www.perho.fi

Nikon

Nikon on vuonna 1917 perustettu japanilainen elektroniikka-alan valmistaja, joka keskittyy erilaisten optiikkaa hyödyntävien tuotteiden valmistamiseen. Parhaiten Nikon tunnetaan sen valmistamista kameroista, mutta Nikon valmistaa kameroiden lisäksi muun muassa kiikareita, silmälaseja, mikroskooppeja ja erilaisia valokuvaustarvikkeita (esimerkiksi salamat ja objektiivit). Nikon tekee Helsingin sarjakuvafestivaalien kanssa yhteistyötä lainaamalla kuvauskalustoa festivaalien valokuvaustiimin käyttöön tapahtuman ajaksi.

www.nikon.fi

Tukijat

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on osa ministeriöiden ja niitä johtavien ministereiden muodostamaa valtioneuvostoa. Ministeriö avustaa hallitusta sen politiikan suunnittelussa, linjauksissa ja toimeenpanossa. OKM tukee avustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. OKM on Suomen sarjakuvaseuran ja Helsingin sarjakuvafestivaalien toiminnan suurin yksittäinen rahoittaja.

www.minedu.fi

FILI – Finnish Literature Exchange

Kirjallisuuden vientikeskus FILI (Finnish Literature Exchange) edistää Suomen kirjallisuuden käännösten ilmestymistä maailmalla. FILI toimii ammattilaiskontaktien välittäjänä ja tuo yhteen Suomen kirjallisuuden kääntäjät. FILIn toimintakenttään kuuluu suomeksi, suomenruotsiksi ja saameksi kirjoitettu kaunokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus, tietokirjallisuus, runous ja sarjakuva. FILI tukee sarjakuvafestivaalien kansainvälisten kustantaja- ja ammattilaisvieraiden matkakuluja.

www.finlit.fi/fili

Goethe-Institut Finnland

Goethe-Institut on Saksan liittotasavallan kulttuuri-instituutti, joka toimii maailmanlaajuisesti. Se haluaa herättää kiinnostusta saksan kieleen ja tukea sen opiskelua. Se tekee myös kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä. Goethe-Institut Helsingin Kampissa on esteetön ja avoin kaikille. Instituutin kirjastoa voi käyttää maksutta niin verkossa kuin paikan päällä, ja instituutin kursseilla voivat kaiken ikäiset opiskella saksaa kaikilla tasoilla ja suorittaa kielikokeita. Goethe-Institut Finnland tukee sarjakuvafestivaalien saksalaisen kunniavieraan matka- ja majoituskuluja.

www.goethe.de/ins/fi/fi

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto. Sen tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Rahasto jakaa yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä sekä käynnistää ja toteuttaa omia projekteja. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto tukee sarjakuvafestivaalien ruotsalaisen kunniavieraan matka- ja majoituskuluja.

www.kulturfonden.net

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen. Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto tukee sarjakuvafestivaalien norjalaisen kunniavieraan matka- ja majoituskuluja.

www.hanaholmen.fi

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen, opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen. Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto tukee sarjakuvafestivaalien tanskalaisen kunniavieraan matka- ja majoituskuluja.

www.hanaholmen.fi

Sponsorit

Slurp

Slurp on kolmen opiskelijan vuonna 2015 perustama kahvipalvelu. Tätä hetkeä olivat edeltäneet kolme innovatiivista mutta erilaista elämänpolkua sekä perusteellinen perehtyminen kahvien maailmaan. Huippulaadukasta kahvia kyllä löytyi Suomesta, mutta sen hankkiminen oli vaikeaa. Yhteinen oivallus oli se, että kuka tahansa kahvinjuoja rakastuisi huippulaatuisten kahvien makuihin, jos vain pääsisi maistamaan niitä. Slurp työskentelee 20 suomalaisen pienpaahtimon kanssa tarjotakseen kahvielämyksessään laajimman valikoiman suomalaisia pienpaahtimokahveja. Slurp tukee sarjakuvafestivaaleja ja tapahtuman vapaaehtoishuoltoa tänä vuonna kahvilahjoitusten voimin.

www.slurp.coffee

Tempera

Taiteilijan tavaratalo Tempera tarjoaa Suomen laajimman valikoiman harraste- ja ammattitason tuotteita. Tempera-tuotteet on saatavilla Tempera Oy:n omasta myymälästä, Uudenmaankatu 16, Helsingissä sekä kaikista hyvinvarustetuista erikoisliikkeistä ympäri Suomen ja Temperan e-Shopista. Tempera sponsoroi Sarjakuvablogit.com -sivustoa sekä Vuoden sarjakuvablogi -palkintoa.

www.tempera.com

cAPS LOCK HELSINKI

Luovaa suunnittelua jo vuodesta 1975! cAPS LOCK HELSINKI on Sami Korhosen graafiseen suunnitteluun ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen käyttöesineiden valmistukseen erikoistunut yhden miehen luova yritys. Uniikit käsityönä valmistetut sarjakuvataulut, kellot, valaisimet, jääkaappimagneetit, sekä muut pienesineet, tehdään pääosin yksittäisistä kirpputorilöydöistä, joten toista täysin vastaavaa ei tule vastaan. cAPS LOCK HELSINKI tukee sarjakuvafestivaaleja tuotelahjoituksen voimin.

www.capslockhelsinki.fi

Ruohonjuuri

Rohkeasti parempaan päin! Ruohonjuuresta nappaat mukaasi hyvän elämän eväät aina luomuruuasta ja terveystuotteista luonnonkosmetiikkaan saakka. Pomppaa peremmälle – Ruohonjuuressa Sinua jo odotetaan! Ruohonjuuri tukee sarjakuvafestivaaleja ja tapahtuman vapaaehtoishuoltoa tänä vuonna elintarvikelahjoitusten voimin.

www.ruohonjuuri.fi

Tukijat, yhteistyökumppanit ja sponsorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Goethe-Institut Finnland
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Helsingin kaupunki
Kutikuti
Slurp
cAPS LOCK HELSINKI
Suvilahti

Copyright © Helsingin sarjakuvafestivaalit 2019
Copyright © kuvitukset/illustrations JP Ahonen