Zine Fest pöydät

FI / EN

Zine Fest on osa Helsingin sarjakuvafestivaaleja. Zine Festissä sekä oma- ja pienkustanteiden tekijät että lukijat ja muusta vastavirtakulttuurista kiinnostuneet voivat tulla myymään teoksiaan ja tapaamaan muita samanhenkisiä ihmisiä.

Zine Fest on pääasiassa taiteilijoille ja taiteilijoiden muodostamille ryhmille. Minimivaatimus osallistujille on vähintään yksi pienlehti tai muu omakustanne, joka voi olla esim sarjakuva tai muu taide-zine. Jos hakijoita tulee paljon, priorisoimme sarjakuvia.  Muut tuotteet ovat tervetulleita sarjakuvien ohelle.

Pöytiä on tänä vuonna kahden kokoisia, 120 X 74,8 cm ja 60 X 60 cm. Haluamme mahdollisimman monen pääsevän osallistumaan, joten kannattaa hakea parina tai ryhmänä erityisesti isoa pöytää hakiessa. Suosittelemme pientä pöytää, jos haet yksin ja zinejä tai pienlehtiä on vähemmän.

Zine Fest järjestetään 16.–17.9.2023 Korjaamon Kulmasalissa, Helsingissä (Töölönkatu 51 A-B, Töölö).

Hakuaika näytteilleasettajaksi päättyy 1.5.2023. Valitut myyjät saavat tiedon sähköpostitse viimeistään 26.5.2023.

Jos sinulle on kysymyksiä Zine Festistä, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostilla helsinkizinefest@gmail.com.

Seuraa meitä: @zinefesthki (Instagram ja Twitter)

Portfolio-ohjeet ja valintakriteerit

Portfolion kokoaminen

 • Portfolioon mukaan noin 3–10 kuvaa.  
 • Voit koota portfolion pdf:ksi tai yksittäisiksi kuviksi. Portfolio toimitetaan esim. Google Drive -linkin tai jonkun muun vastaavan kautta (sometili ei kelpaa). Pidä kuitenkin huolta että teoksiasi näkyy rajattu määrä.
 • Nimeä portfoliona toimiva kansio tai pdf muotoon ”Portfolio Hakijan Nimi”. Pidäthän huolta, että linkkien jako toimii. Hakemuksia, joissa ei ole toimivaa portfoliolinkkiä ei voida arvioida.
 • Jos haette myymään ryhmänä, voitte tehdä yhden yhteisen portfolion. Jos haette myymään erillisinä taiteilijoina, jotka jakavat pöydän, voitte liittää hakemukseen kullekin taiteilijalle erillisen portfolion.
 • Voit tehdä kuvistasi kollaaseja. Kollaasissa voi esimerkiksi näkyä zinesi kansi, takakansi ja muutama sisäsivu tai -aukeama. Kollaasi lasketaan yhdeksi kuvaksi. Huomioi kuitenkin, ettei kollaasiin kannata liittää liian montaa kuvaa, jottei yksittäisten kuvien koko mene liian pieneksi, jolloin niistä ei saa selvää. 
 • Laita mukaan kuvia, jotka ovat hyvälaatuisia. Huonossa valaistuksessa otetuista rakeisista kuvista ei saa selvää, jolloin teosta ei pysty arvioimaan. 
 • Laita portfolioon laajasti erilaisia teoksia, jotka kuvaavat tuotantoasi monipuolisesti. Mieluiten seitsemän erilaista kuvaa kuin seitsemän samanlaista.  
 • Vältä käyttämästä palveluja kuten WeTransfer joissa linkki katoaa tietyn ajan päästä. Arviointi saattaa kestää viikkoja, joten linkkien on oltava saatavilla pitkään.

Pidäthän huolta, että linkkien jako toimii. Ongelmatapauksissa voit laittaa sähköpostia osoitteeseen helsinkizinefest@gmail.com korjatuilla linkeillä.

Ensikertalaisille

 • Älä pelkää portfolion tekemistä! Olet tarpeeksi hyvä hakemaan myyjäksi! Zine Fest on paikka kaikenlaisille taiteilijoille eri kohdissa uraa. Toivomme, että myös ensikertalaiset hakevat rohkeasti myymään Zine Festiin. 
 • Zine Festillä on ensikertalaiskiintiö, jotta joka vuosi pääsee uusia tekijöitä mukaan.

Valintakriteerit

 • Zine Fest on sarjakuviin, omakustanteisiin, zineihin ja pienlehtiin keskittyvä tapahtuma. 
 • Arvioimme portfolion kuvien taiteellista laatua, onko esillepanosi selkeää ja toimiiko linkkisi (emme voi arvioida portfoliotasi jos linkki ei toimi).
 • Hakijan tuotannossa tulee olla ainakin yksi pienlehti/zine/sarjakuva. 
 • Jos hakijoita tulee paljon, priorisoimme sarjakuvia.
 • Muut tuotteet ovat tervetulleita sarjakuvien ohelle.
 • Ensikertalaisuus. Haluamme antaa mahdollisuuden uusille tekijöille päästä esiin. Tekijöille jotka eivät ole aiemmin olleet myymässä Zine Festissä, on varattu tietty määrä paikkoja. 
 • Onko hakijan tuotannon laajuus suhteessa pöydän kokoon sopiva? Esimerkiksi, jos hakijalla on vain muutama pienlehti myytävänä, olisi suositeltavaa hakea myyntipaikkaa yhdessä toisen tekijän kanssa tai pienempää pöytää. 
 • Kollektiivit, kerhot ja ryhmät ovat etusijalla. Useampi tekijä pääsee myymään tuotteita, kun pöydän jakaa monta tekijää. Esimerkiksi jos henkilö, joka on hakenut yksin pöytää, jää ilman myyntipöytää, voi hän viedä pienlehtiään myyntiin ryhmän pöytään, johon itse myös kuuluu. 
 • Portfolioita katsomalla arvioimme hakijoiden taiteellista ilmaisua, sillä pyrimme ottamaan mukaan erityylisiä tekijöitä. Kyseessä ei ole taitojesi arviointi!
 • Haluamme tuoda esille tekijöiden moninaisuutta ja päästää esille erilaisia näkökulmia ja erilaisista taustoista tulevia tekijöitä.
 • Helsingin sarjakuvafestivaalit ovat syrjinnästä ja ahdistelusta vapaa alue ja noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. Emme anna myyntipöytää hakijoille, joiden teokset kannustavat suvaitsemattomaan asenteeseen seksismiä, rasismia, homofobiaa ja vastaavia aiheita kohtaan. Pöydän saanut ryhmä/henkilö on vastuussa myyntipöytänsä sisällöstä.

Pöytäpaikat

 • Pöytäpaikat ovat yksipäiväisiä, joko lauantaille tai sunnuntaille. Hakemuksessa voit merkitä kumpana päivänä haluaisit olla paikalla.
 • Pöytiä on kahta eri kokoa:
  – Ison myyntipöydän koko 120 cm x 74,8 cm 
  – Ison pöydän hinta on 17 € lauantaille, 15 € sunnuntaille
  – Pienen myyntipöydän koko 60 cm x 60 cm
  – Pienen pöydän hinta on 10 € lauantaille, 8 € sunnuntaille
 • Varaamme paikkoja ensikertalaisille.
 • Koska myyntipöydät ovat pinta-alaltaan rajallisia, suosittelemme myyjiä hyödyntämään korkeutta myyntipöydän rakentamisessa (maltillisesti).
 • Kun myyjävalinnat on tehty, lähetämme valituille myyjille varmistusviestin, joka pitää vahvistaa kahden viikon aikana tai pöytäpaikka siirtyy seuraavalle. 

Muuta huomioitavaa

 • Osa pöydistä sijoittuu lavan kanssa samaan tilaan.
 • Suuren hakijamäärän takia emme voi kertoa hakijoille hylkäysperusteluja erikseen.
 • Jos tapahtuma perutaan tai siirretään, pöytäpaikan saaneet myyjät ovat automaattisesti halutessaan mukana seuraavassa tapahtumassa. Mikäli tapahtuma peruuntuu/siirtyy, ollaan myyjiin yhteydessä sähköpostitse. Myös mahdollisista pöytiä koskevista muutoksista tiedotetaan siinä tapauksessa erikseen.
 • Muistakaa asiallisuus hakemuksissa, törkeää kieltä sisältävät hakemukset hylätään automaattisesti.
 • Zine Fest kieltää “AI-taiteen” ja muun kokonaan tai osittain tekoälyllä generoidun materiaalin myymisen. Tällä hetkellä suurin osa kuvia tuottavista tekoälyistä perustuu luvattomaan taideteosten käyttöön, emmekä salli varastetun materiaalin myymistä tapahtumassa tai alustoillamme.
 • Kirjaudu Google-tiliin täyttääksesi lomakkeen.

Onnea hakuun!


Zine Fest tables

Zine Fest is part of the Helsinki Comics Festival. At Zine Fest those creating small press and self-publishing work, readers of such work and others interested in counterculture can sell their creations and meet people with the same interests.

Zine Fest is primarily meant for artist and artist collectives.
To apply for Zine Fest, you’re required to have at least one zine or other self-published album that you’re going to sell at Zine Fest. Your zine can be a comic or other kind of art zine. If there are a lot of applicants, we will prioritize comics over non-comic zines. You’re also welcome to sell other kinds of products than comics, as long as you have at least one zine.
This year there will be two sizes of tables, 120 x 74,8 cm and 60 x 60 cm. We want to offer tables for as many people as we can, so if you want to apply for a bigger table, we encourage you to do so with a friend or as a part of a collective. We recommend a smaller table if you’re going to apply on your own, or if you have fewer zines to sell.

Zine Fest Helsinki will take place in Korjaamo Kulmasali (Töölönkatu 51 A-B, Töölö) 16th – 17th September 2023. 

The application period ends May 1st.

The selected applicants will be informed by e-mail no later than May 26th.

If you have any questions about Zine Fest you can contact us by email at helsinkizinefest@gmail.com

Follow us: @zinefesthki (Instagram ja Twitter)

Portfolio instructions and criteria

Making the portfolio:

 • Have around 3–10 pictures in the portfolio.
 • You can export the portfolio to one pdf or as separate pictures and download it/them to, for example, Google Drive and then add the link to the portfolio to the application. Please remember to check that the sharing option for the links is enabled! You can also use a gallery or website of your choice as long as it’s clear which pictures are for your Zine Fest portfolio.
 • Name your portfolio as “Portfolio Your Name”, whether you use a folder or a pdf. Please make sure that your link sharing options are correct and your portfolio can be accessed. Applications without a working portfolio link can’t be considered.
 • If you are applying as a group you can make one shared portfolio. If you are applying as two independent applicants you can link one portfolio per applicant to the application.
 • You can combine your pictures into a collage. The collage can, for example, show the cover, back cover and a couple of spread pages of your zine. A collage will be counted as one picture. However please take note that if the collage combines too many pictures they might get too small to be properly evaluated. 
 • Add your portfolio pictures that are good in quality. Grainy photos taken in poor lighting will make evaluating them hard.
 • Put a variety of different kinds of pictures in your portfolio that depict your repertoire well. Seven different kinds of pictures are better than seven similar pictures.
 • Restrain from using services like WeTransfer where the links disappear after a certain amount of time. It might take weeks until we are able to browse through the links.

Please make sure that the link sharing works. If you have any problems please contact us at helsinkizinefest@gmail.com.

For first timers

 • Don’t be afraid to make a portfolio! You are good enough to apply! Zine Fest is a place for all kinds of artists from any walk of their careers. We hope that first timers will also bravely apply for Zine Fest.
 • Zine Fest has a quota for first timer tables, meaning that every year new people will get their chance at Zine Fest.

Criteria

Zine Fest is an event focusing on comics, self-publishing, zines and small magazines. Here’s a list of different criteria we use to evaluate a portfolio:

 • The artistic quality of the pictures in the portfolio, is their presentation clear and does the link work (naturally we can’t evaluate the portfolio if the link doesn’t work).
 • Each applicant needs to have at least one zine/comic on their portfolio.
 • If there are a lot of applicants, we’ll prioritize comics over art zines.
 • Other merchandise is also welcome alongside comics.
 • We prioritize first time Zine Fest exhibitors.
 • Does the applicant have enough to sell when considering the size of their table? If the applicant has only a couple of zines they should consider sharing the table with another artist or maybe getting a half of a table instead of a whole table.
 • Collectives, clubs and groups are prioritized. More artists get to exhibit if the table is shared by a group. 
 • We evaluate the artistic expression of the applicants and try to find people with varying styles. We’re not here to judge your skills!
 • We prioritize diversity and want to bring forward creators with various backgrounds.- We refuse to give tables to applicants whose work promotes sexism, racism, homophobia or transphobia or other intolerant attitudes. Individuals and collectives chosen to be exhibitors are responsible for the contents of their table.

Tabling:

 • Tables are available for one day only, either Saturday or Sunday. 
 • There are two table sizes:
  – Big table size is 120 cm x 74,8 cm
  – Price for big table: 17€ for Saturday, 15€ for Sunday
  – Small table size is 60 cm x 60 cm
  – Price for small table: 10 for Saturday, 8€ for Sunday
 • We have tables reserved for first timers.
 • There’s not much space, so we recommend building your table upwards (keep it reasonable though).
 • When the artists have been chosen, we will email you. You must answer the email within 2 weeks or the table will be given to the next person in the waiting list.

Other things to note:

 • Some tables are in the same space as the stage.
 • We have a lot of applicants. We can’t give feedback for your application.
 • If the event is moved or cancelled, we will email you. People who got the table this year will automatically get a table in 2023 Zine Fest if they so wish.)
 • Remember to be proper in your applications. Applications with vulgar or hateful language will be automatically disqualified.
 • Zine Fest forbids the selling of AI art and other material generated in part or whole by artificial intelligence. Currently, the majority of AI image generators are based on non-consensual usage of visual art, and we don’t allow selling stolen material at the event or on our platforms.
 • You have to sign in to a Google account to fill and send the form.

Good luck in applying!